Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny som barnehagelærer i Trøndelag 

– en veiledningsordning for nyutdannede barnehagelærere.
DMMH samarbeider med NTNU/ILU om veiledningsordning for nyutdannede lærere i barnehage og skole.  Veiledningsordningen er et nasjonalt tilbud til alle nyutdannede lærere, i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Den skal bidra til at nyutdannede lærere får en god overgang fra utdanning til yrkesliv. Nyutdannede skal få mulighet til å fokusere på egen profesjonsidentitet og få støtte i den individuelle prosessen fra utdanningskvalifiseringen til handlingskompetanse i barnehagen.

Målet med veiledningsordningen

Målet er å ivareta de behov som den nyutdannede barnehagelærer har, samt å bidra til at den nyutdannedes kompetanse blir synliggjort i profesjonsfeltet.

Arbeidsgiver har ansvar for at nyutdannede nytilsatte lærere ivaretas på en god måte og veiledning og kompetanseutvikling er en del av dette ansvaret. Alle nyutdannede barnehagelærere skal få tildelt en kvalifisert veileder/mentor av arbeidsgiver.

Veiledningsordningen er et planmessig og bærekraftig system forankret lokalt og skal omfatte alle nyutdannede nytilsatte barnehagelærere i barnehagen

Veiledningsordningen skal legge til rette for veiledning, individuelt eller i gruppe og mange steder samarbeider arbeidsgiver med lærerutdanningsinstitusjonene for å finne gode lokale veiledningsordninger. Det kan være å skape felles arenaer hvor nyutdannede kan møtes og å bidra til en god struktur for en lokal veiledningsordning. Organisering og omfang tilpasses din arbeidssituasjon.

Du oppfordres til å ta kontakt med din leder på din arbeidsplass om deltakelse i veiledningsordningen for nyutdannede barnehagelærere i dine to første år som barnehagelærer.

Nasjonale rammer

Veiledning for nyutdannede lærere er et prioritert område nasjonalt og i 2018 bestemte Stortinget at det skulle utarbeides nasjonale rammer for en veiledningsordning som ivaretar alle nytilsatte nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. De nasjonale rammene består blant annet av prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole:

Ressurser

Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring: NYUTDANNEDE.NO

Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole (regjeringen.no)

Veiledningsordningen for nyutdannede barnehagelærere inngår i strategien Kompetanse for framtidens, 2018 – 2022, Kunnskapsdepartementet.