Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekom)

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.
Den barnehagebaserte kompetanseutviklingen skal ta utgangspunkt i innhold og intensjoner i rammeplanen og er basert på kartlegging og analyse av kompetanse- og utviklingsbehovet i barnehagen.

Den regionale ordningen gir kommunene ansvar for kvalitetsutviklingen i barnehagene og skal sørge for et stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjonene (UH) og barnehagesektoren.

Sentrale punkter i ordninger er:

  • Barnehagen vurderer sitt behov for kompetanseutvikling og melder til lokalt Rekom-nettverk.
  • Samarbeidsfora utvikler en langsiktig plan for kompetanseutvikling basert på de behov som er meldt inn
  • Kompetanseutviklingsplanen gir en felles retning og større forutsigbarhet for barnehager, eier, UH og andre aktører
  • Aktørene bidrar til samskaping og gjensidig læring som endrer praksis.
  • UH får en mer praksisnær kompetanse
Lokale UH skal bidra med forskningsbasert og praksisrettet innhold i barnehagebasert kompetanseutvikling. DMMH har siden 2005 drevet målrettet med barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med kommuner og regioner. Gjennom denne kompetansen kan DMMH bidra til kompetanseutvikling innen alle satsningsområdene i kompetansestrategien.

Kontaktinformasjon:

fei@dmmh.no

Les mer om ordningen:

Utdanningsdirektoratets hjemmesider
Statsforvalteren i Trøndelag, barnehagesiden