Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Skandinavisk forskning om barnehager

Databasen NB-ECEC gir adgang  til forskning på barnehager og står for Nordic Base of Early Childhood Education and Care.
Forskningsdatabasen NB-ECEC

Databasen NB-ECEC
Databasen inneholder kvalitetsvurdert forskning fra Norge, Danmark og Sverige fra 2006 og fremover. Databasen er gratis å bruke.

Databasen er finansiert av Utdanningsdirektoratet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og det svenske Skolverket.

Forskningen kvalitetsvurderes av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning i samar beid med en skandinavisk forskergruppe.

Søk
I søkefeltet kan du skrive hva du er interessert i å vite mer om. Du kan f.eks. søke på et emne, en forfatter, en spesiell forskningsmetode eller det landet du gjerne vil se forskning fra. Du kan også foreta et guidet søk, hvor du kan velge forhåndsdefinerte emner som f.eks. foreldresamarbeid, kjønn, kommunikasjon  m.m.

Overblikkside
Når du er kommet inn på siden med den relevante studien, kan du velge forskjellige innganger til å få vite mer. Du kan lese mer om formålet med studien, du kan få et kort sammendrag av de viktigste resultatene, og du kan lese om hvordan forskningen er designet og om hvem som står bak.