Facebook
Gå til innholdet
Lukk

DMMHs Matematikkrom

Matematikkrommet er et samarbeid mellom DMMH og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Barnehager kan låne matematikkrommet


lån matematikkrommet
Oppgi navn på barnehagen, antall barn og alder på disse.

Fortell oss når og hvor lenge du vil bruke rommet. Foreslå gjerne flere tidspunkter. Vi trenger også opplysninger om hvilken barnehage du kommer fra, antall barn og alder på disse.

Ved lån av Matematikkrommet gjelder de samme betingelsene som gjelder ved lån av andre rom  (f.eks. gymsal).

Barnehagen kan bruke rommet selvstendig, men det er også mulig at ansatte ved DMMH eller Matematikksenteret gjennomfører matematiske aktiviteter sammen med barnegruppen. Det vil skje i sammenheng med et forskningsprosjekt som er knyttet til Matematikkrommet.

Om matematikkrommet

Vi omgir oss med matematikk, men vi er ikke alltid like bevisste over hvor mye matematikk hverdagen vår faktisk består av. Derfor er det behov for steder der det matematiske potensialet blir synlig, både for barn og voksne. Matematikkrommet ved DMMH er akkurat et slikt sted. 

Rommet er fullt av muligheter til matematisk lek, utforskning og samtale mellom voksne og barn.

Her dreier alt seg om matematikk, her blir matematikken levende og meningsfull. Det er mye å oppdage, gjøre og snakke om i rommet. For hvert nye område som utforskes vil barn og voksne sammen kunne undre seg: Hva har dette med matematikk å gjøre?

Matematikkrommet skal brukes av barnehager samt i forskning og undervisning. Her vil dere oppleve og forstå matematikk på en inspirerende måte. 

Dette er det første matematikkrommet tilknyttet en norsk utdanningsinstitusjon. Det er støttet med midler fra Abelstiftelsen.
 
Oliver Thiel
Professor Oliver Thiel oth@dmmh.notlf: 73 56 83 38