Facebook
Gå til innholdet
Lukk

NY-Tiltaket

NY-Tiltaket handler om veiledning for nytilsatte nyutdannede barnehagelærere. Profesjonalisering av yrkesstarten.
Nyutdannede.no

Veiledning for nyutdannede skal bidra til at nyutdannede får støtte i den individuelle prosessen med å omskape utdanningskvalifiseringen til handlingskompetanse. Den kvalifiseringen nyutdannede har fra barnehagelærerutdanningen og egne erfaringer som barn i barnehage, er noe av grunnlaget for utvikling av barnehagelæreridentitet.

Oppfølging av nye lærere er et prioritert område både nasjonalt og internasjonalt. I Norge samarbeider Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet med lærerutdanningene for å bedre overgangen fra utdanning til yrke. 

Målet med programmet er å ivareta de behov som den nyutdannede barnehagelærer har, samt å bidra til at den nyutdannedes kompetanse blir synliggjort i profesjonsfeltet. Barnehageeier utarbeider i samarbeid med nærmeste høgskole et program som blant annet innebærer at den nyutdannede får en lokal veileder som gir veiledning individuelt og i grupper. Organisering og omfang tilpasses din arbeidssituasjon.

DMMH har en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere i Trondheim kommune og kommunene i Fosen-regionen. Vi har også samarbeid med andre kommuner i fylket om veiledning av nyutdannede barnehagelærere.

Du oppfordres til å ta kontakt med din leder på din arbeidsplass om deltakelse i tiltaket veiledning for nyutdannede barnehagelærere i ditt første år som barnehagelærere.
 
Ranveig Lorentzen
Høgskolelektor Ranveig Lorentzen rlo@dmmh.notlf: 73 56 83 02