Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Trivselsmonitor for barnehagene

Barnehagens trivselsmonitor er utarbeidet som et resultat av samarbeidsprosjektet mellom DMMH og NTNU Samfunnsforskning i 2012, Barns medvirkning og trivsel i barnehagen (Ellen Beate Sandseter, Monica Seland, Åse Bratterud).
Barnehagens trivselsmonitor

Hvorfor spørre barn om de trives?

Ved å få innsikt i hvordan barna i barnehagen trives og opplever sin mulighet for å medvirke i barnehagehverdagen vil det være lettere å arbeide målrettet for å øke kvaliteten i barnehagen. 

Hvordan bruke verktøyet ?

Verktøyet er tilpasset 4-6 åringene i barnehagen og gjennomføres som en samtale mellom barnet og en ansatt i barnehagen.

Tilpasset den enkelte barnehage 

Barnehagens trivselsmonitor tilbyr barnehagene en bearbeiding av hver enkelt barnehages resultater og et sammendrag av de viktigste resultatene. På den måten vil barnehagene på en oversiktlig måte kunne se hva de er gode på og hva de bør jobbe mer målrettet med å forbedre. 
 
Barnehager vil også kunne få ut resultater som viser utviklingen i barnehagen fra år til år. 

Kostnader

Barnehagens trivselsmonitor er gratis å bruke.

Barns trivsel i Oslobarnehagene

På oppdrag fra Oslo Kommune gjennomførte forskere ved DMMH høsten 2015 en undersøkelse om barns trivsel i Oslobarnehagen hvor Barnehagens Trivselsmonitor ble brukt. Les rapporten fra prosjektet.

Registrering

Registrer barnehagen og les mer om Barnehagens trivselsmonitor 

Ved tekniske spørsmål

Ta kontakt med oss på info@dmmh.no
Ellen Beate Hansen Sandseter
Professor Ellen Beate Hansen Sandseter ebs@dmmh.notlf: 73 80 52 59
Monica Seland
Professor Monica Seland monica.seland@dmmh.notlf: 73 56 83 01