Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kunnskap om barns utvikling av tallforståelse

  • Begrepsutvikling knyttet opp mot tallforståelse
  • Barns utvikling av tallforståelse
  • Hva er tall og mengde?
  • Telling
  • Tallsystem og gruppering
  • Praktiske opplegg knyttet opp mot tallforståelse