Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Konferansen er avlyst - resultater blir formidlet digitalt. 
Avslutningskonferanse for prosjektet "Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer"  (EnCompetence)

Konferansen er dessverre avlyst på grunn av Covid-19.

Hovedfokus på konferansen vil være ulik tematikk rundt det fysiske miljøet i barnehagen.
  

Digital formidling fra prosjektet

Mer info kommer på prosjektets nettside, på prosjektets nettressurs, og på Facebook-gruppa.


Innhold:

 • Hvordan det kan fremme eller hemme barns trivsel, involvering og fysisk aktivitet
 • Hvordan det kan fremme ulike typer lek
 • Hvordan vi kan forstå barns ikke-lek i ulike typer fysisk miljø
 • Arkitektens og landskapsarkitektens perspektiv på utvikling av gode fysiske miljø 
 • Presentasjon fra praksisfeltet om deres erfaringer med å forbedre det fysiske miljøet i sine barnehager 

Foredragsholdere:

 • Ellen Beate Hansen Sandseter (DMMH)
 • Randi Evenstad (OsloMet)
 • Rune Storli (DMMH)
 • Ole Johan Sando (DMMH)
 • May Liss Tobiassen (Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager)
 • Thomas Moser (USN)
 • Jens Zeevaert (Asplan Viak)
 • Birger Dahl (Enehaugen arkitekter)
 • Barnehagelærere som har vært medforskere i prosjektet