Gå til innholdet

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehageeier har hovedansvar for å legge til rette for kompetanseutvikling for sine ansatte. Eier skal kartlegge kompetansebehovet, sette av egne midler til kompetanseheving og ha en langsiktig plan for hvilke kompetansetiltak som skal gjennomføres. (Kompetanse for framtidens barnehage, KD 2013, s. 16)

Det er lett å tenke for smalt og for smått når ny kompetanse skal utvikles. Varig endring av kompetanse krever systematisk arbeid over tid. 

Vår erfaring er at det er i møtet mellom oppdragsgiver, fagpersoner ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) og FEI Oppdragsenheten at gode langsiktige kompetanseløft best utvikles. Vi skreddersyr ditt kompetanseløft, det har vi lang og god erfaring med. 

Til høyre på siden er det satt opp noen eksempler på områder der vi kan bidra.