Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagens innhold - mellom plan og spontanitet

Innhold:

Barnehagen står i et sterkt læringstrykk, og det kan se ut som barnehagens egenart er satt under press. Det er nødvendig at personalet har et bevisst forhold til hvilket innhold barn skal møte i barnehagen, og hvordan innholdet skapes slik at det styrker barns medvirkning og danningsprosesser.
  • Hva skal være det viktige innholdet i barnehagen?
  • Hvordan lærer barn?
  • Barns møte med barnehagens innhold.
  • Det betydningsfulle tredje – likeverdighet knyttet til barns læring og danning.
  • Hvordan møte og forstå barns ulike uttrykk?