Gå til innholdet

Barnehagens innhold - mellom plan og spontanitet

Barnehagen står i et sterkt læringstrykk, og det kan se ut som barnehagens egenart er satt under press. Vi ser det som nødvendig at personalet har et bevisst forhold til hvilket innhold barn skal møte i barnehagen, og hvordan innholdet skapes slik at det styrker barns medvirkning og danningsprosesser.
Mål:
Å øke personalets kunnskap og bevissthet om didaktisk arbeid i barnehagen.
 


  • Hva skal være det viktige innholdet i barnehagen?
  • Hvordan lærer barn?
  • Barns møte med barnehagens innhold.
  • Det betydningsfulle tredje – likeverdighet knyttet til barns læring og danning.
  • Hvordan møte og forstå barns ulike uttrykk?
 
Oppdatert