Gå til innholdet

Barnehagesosiologisk nettverkskonferanse

Sosiologiske perspektiv spiller en viktig rolle i barnehagefeltet, både i utdanningen og i styringen av sektoren. Konferansen vil derfor rette oppmerksomhet mot og fremheve de sosiologiske perspektivers relevans for sektoren, samt perspektivenes verdi i grunnforskningen. 

Målgruppe

Forskere, ansatte i barnehager og alle andre som er interessert i et sosiologisk perspektiv rundt barnehagen.

Mål:
Målet med konferansen er å «riste treet» for sosiologisk forskning på barnehagefeltet i Norge og skape en møteplass for forskere og interesserte praktikere som ivrer for sosiologiske perspektiv på barnehage. 

Nettverkskonferansen skal være en arena for å vise fram sine forskningsinteresser og for nettverksbygging. 
Oppdatert