Gå til innholdet

Bestillingskurs - tematiske satsningsområder

Under hvert av temaområdene finner du kurstitler med en kort beskrivelse av innholdet. Vi har valgt å sortere kursene under temaområdene. 
Hvilket temaområde vektlegger dere i kompetanseutviklingen? Plukk kurs fra temaområdet før du henvender deg til FEI Oppdragsenheten. Finner du ikke kurstema som passer for dere kan vi skreddersy din barnehagebaserte kompetanseutvikling.

Barnehagebasert kompetanseutvikling er utviklingsarbeid som involverer hele personalet og som foregår i den enkelte barnehage. Barnehageeier har ansvar for tiltakene som utvikles lokalt, gjerne i samarbeid med relevante kompetansemiljøer, kommunen som myndighet eller andre barnehager.

Tiltakene skal være forankret hos pedagogisk leder, styrer og eier, og skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet i barnehagen, på tvers av kompetansenivå

(Kompetanse for fremtidens barnehage, Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022).