Gå til innholdet

Andre bestillingskurs

Vi har laget en ekstra kategori: Andre bestillingskurs. Dette er kurs som ikke naturlig kunne plasseres innenfor de 4 temaområdene. 

Med små justeringer i innholdet kan kanskje noen av disse kursene inngå som en del av en eller flere av temaområdene?

Ta kontakt så med FEI Oppdragsenheten.