Gå til innholdet

Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Satsingsområdet skal støtte opp under rammeplanens krav om at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes.
Arbeid innenfor satsingsområdet bør handle om barnehagens pedagogiske praksis og ledelse av utviklings- og endringsprosesser. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis bidrar til å fremme barnehagens verdigrunnlag og at rammeplanens intensjoner etterleves i praksis.