Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Boltrelek og lekeslåssing i barnehagen

Innhold:

Boltrelek og lekeslåssing er noe som de ansatte i barnehagen ser og opplever hver dag. Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til denne viltre leken, både i forhold til barna, personalgruppa og ikke minst foreldrene. Dette skyldes i stor grad at det har vært lite fokus rundt denne formen for lek, både i barnehagelærerutdanningen og i praksisfeltet, og at det derfor er lite kunnskap om nytteverdien av denne typen lek. 

 

  • Hva er boltrelek og lekeslåssing?
  • Hvorfor bør det være rom for boltrelek og lekeslåssing i barnehagen?
  • En argumentasjon for nytteverdien av denne typen lek for barns utvikling
  • Hvordan gi rom for boltrelek og lekeslåssing - en didaktisk tilnærming  

Kurset kan også inneholde en praktisk del, der deltakerne selv får prøve ut forskjellige lekvarianter.