Gå til innholdet

Det var en gang - eller kanskje flere
Fortelling som dreiepunkt for leking og språking

Mål:
Gjennom kurset vil deltagerne jobbe med og reflektere over hvordan skapende aktiviteter med fortelling kan utvide og berike leken og språkmiljøet.

Innhold:

Muntlige fortellinger preger barnehagehverdagen. Fortellingene kan være av ulikt opphav, det være seg kjente, etablerte fortellinger (som tradisjonelle eventyr eller populærkulturelle fortellinger) eller nye historier som oppstår i samspillet mellom barn, og mellom voksne og barn.

Kurset vil ha skapende aktivitet med fortelling i fokus, og jobbe med en bevisstgjøring av hvordan denne aktiviteten kan være en nøkkel til språklig samhandling og lek.

Vi vil jobbe med ulike, praktiske tilnærminger til fortellinger, uavhengig av om fortellingene er velkjente eller nyskapte.

Kurset vil presentere noen ulike teknikker både for å skape nye fortellinger og for å formidle kjente fortellinger for og med barn. 
Oppdatert