Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Digital teknologi i barnehagens pedagogiske praksis

Dyktiggjøring av barnehagepersonalet innen digitale verktøy og bruk av disse i den pedagogiske praksis i barnehagen antar vi kan være et aktuelt et kompetanseløft.

DMMH har høy kompetanse innen tema og det vises til to doktoravhandlinger avlagt for kort tid siden: 

 • Digital dannelse i barnehagen: Barnehagebarns meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling av førsteamanuensis Mari-Ann Letnes
 • Barn, IKT og etikk av førsteamanuensis Svein Sando


Barn har et grunnleggende uttrykksbehov. Digitale verktøy gir mulighet til å kommunisere gjennom ulike språklige uttrykk. Derfor bør digitale verktøy være en naturlig del av det pedagogiske miljøet i barnehagen. Digitale verktøy bør ha en selvskreven plass i barns lek, erfaring og læring. Alle barn bør få erfare at personalet er interessert i, og selv bruker digitale verktøy fordi digital teknologi er en del av barns oppvekst. Gjennom dette langsiktige kompetanseløftet vil vi bidra til å integrere digital teknologi som en del av barnehagens pedagogiske praksis. 

Vi vil anbefale fokus på barns behov for og rett til medvirkning i bruk av ny teknologi. Under finner dere tema vi vil anbefale dere å sette fokus på: 

 • Digital teknologi som metode for dokumentasjon av barnehagens virksomhet
 • Digital teknologi som inngangsport til en digital kultur 
 • Bruk av digital teknologi og digitale medier gjennom kreative prosjekter 
 • Bli kjent med og få erfaring med bruk av digital teknologi som et ledd i barns medvirkning
 • Bli kjent med og få erfaring med digital teknologi i pedagogisk dokumentasjon 
 

I tillegg vil vi nevne kurstema vi vil foreslå for å sy sammen et ønsket kompetanseløft:

 • Digitale verktøy
 • Digital historiefortelling
 • Digital musikk og lyd
 • Animasjon 
 • Hjemmeside