Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Dramatisk lek og pedagogisk drama i et danningsperspektiv

Barnehagen er en danningsarena, og et sted der barna skal ha rike muligheter til å utvikle seg som gode samspillspartnere i lek og læring. Dramafaget tilbyr kunnskap og ferdigheter innen en rekke gode metoder, arbeidsformer og skapende prosesser der barnas egen fantasi og lekkompetanse danner utgangspunkt for denne utviklingen. 

Dramapedagogisk kompetanse vil alltid være en solid ressurs i barnehagen fordi den støtter opp om barnas egne uttrykksformer i leken.

Metoder det vil legges særlig vekt på er dramaforløp, lekverden og dramatiseringer der det også kan inngå rollearbeid og arbeid med figurer/objekter.