Gå til innholdet

Endringsledelse

Mål:
Å øke ledernes kunnskaper og ferdigheter i forhold til mellommenneskelige og psykososiale aspekt knyttet til endringsledelse.

  • Perspektiver på endringer
  • Muligheter i endringsprosesser
  • Motstand mot endringer 
  • Fleksibilitet versus dogmatisme
  • Det mellommenneskelige i endringsprosesser
  • Konfliktforståelse
 
Oppdatert