Gå til innholdet

Pedagogisk ledelse og dokumentasjon av praksis (narrativ)

I tider hvor barnehagepedagogikken er satt under press, stilles store krav til gode og tydelige ledere i barnehagen. 
Mål:


Mål for kurset er økt kunnskap om pedagogisk ledelse og få innblikk i å lede pedagogisk arbeid som gode refleksjonsprosesser.

Få forståelse for betydning av skriving som styrking av profesjonen.
 

 


Barnehagens kvalitet er på nytt satt i søkelyset for nasjonal satsning, hvor kompetansestrategi for Framtidens barnehage (2014 – 2020) står sentralt. Styrere og pedagogisk ledere har et særlig ansvar for å lede personalets kompetanseutvikling og for å lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 


Rammeplan for barnehagen gir føringer for å styrke barnehagen som en lærende organisasjon.​ 

Andre forhold som vil bli berørt er: 

  • Pedagogisk ledelse og ledelse av utviklingsarbeid.
  • Hvordan skape kultur for læring i personalgruppa?
  • Kunnskaping gjennom narrativ praksis 
  • Hvordan utvikle praksis gjennom refleksjonsprosesser i personalgruppa?
     
 
Oppdatert