Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Pedagogisk ledelse og dokumentasjon av praksis (narrativ)

Innhold:

I tider hvor barnehagepedagogikken er satt under press, stilles store krav til gode og tydelige ledere i barnehagen. 

Barnehagens kvalitet er på nytt satt i søkelyset for nasjonal satsning, hvor kompetansestrategi for Framtidens barnehage (2014 – 2020) står sentralt. Styrere og pedagogisk ledere har et særlig ansvar for å lede personalets kompetanseutvikling og for å lede det pedagogiske arbeidet i barnehagen. 

Rammeplan for barnehagen gir føringer for å styrke barnehagen som en lærende organisasjon. 

Andre forhold som vil bli berørt er: 
  • Pedagogisk ledelse og ledelse av utviklingsarbeid.
  • Hvordan skape kultur for læring i personalgruppa?
  • Kunnskaping gjennom narrativ praksis 
  • Hvordan utvikle praksis gjennom refleksjonsprosesser i personalgruppa?