Gå til innholdet

Etiske utfordringer i (spesial) pedagogisk praksis i barnehagen

Mål:
Å løfte opp og diskutere praksis i lys av begrep som medvirkning, anerkjennelse, etisk refleksjon og faglig skjønn.

Med utgangspunkt i flere eksempler fra praksis trekkes det frem diskusjoner som til dels støtter seg på teoretiske perspektiver knyttet til medvirkning og anerkjennelse, dels på innspill og diskusjoner som kommer opp i møte med kursdeltagerne.

Avhengig av kursets lengde, er det rom for mindre gruppeoppgaver.
 
Oppdatert