Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fagdag for praksislærere
De yngste barnas seksualitet

Vi inviterer til en spennende og viktig fagdag for praksislærer tilknyttet DMMH. Foredragsholder Margrete Wiede Aasland, sexologisk rådgivning, terapeut, pedagog og veileder har ansvar for dagen.

Målgruppe

Fagdagen er forbeholdt DMMHs praksislærere.

Om fagdagen

DMMH deltar i et prosjekt som er finansiert av helsedirektoratet. Intensjonen er at utdanningsinstitusjonene skal bidra til at studenter og barnehagelærere skal få nok kunnskap og føle seg kompetente og trygge nok til å ivareta barns seksuelle helse.

Barneårene har stor betydning for vårt forhold til egen seksualitet. Erfaringene barn gjør i de tidlige årene av livet, danner grunnlaget for seksuell glede og mestring, og for tryggheten til å bestemme over egen kropp.

MEN, barn kan også utvikle skam rundt egen seksualitet ut fra hvordan omgivelsene reagerer. Barns forhold til seksualitet er preget av nysgjerrighet, og de begynner tidlig å utforske egen og andres kropp. De fleste barn stiller etter hvert mange spørsmål og deres lek preges av utforskning. Barn opplever ikke seksualitet på samme måte som voksne, og vi må unngå å tolke barns seksualitet i et voksent perspektiv.

Som barnehagelærer er du i en unik posisjon til å fremme seksuell helse. Gjennom kunnskap øker du tryggheten til å snakke med barn om kropp, seksualitet og grenser. Ta utfordringen og delta!