Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fagområde fra rammeplanen

Et eksempel på langsiktig kompetanseutvikling/samarbeidsprosjekt

Som et eksempel trekker vi fram fagområdet i Rammeplanen: «Antall, rom og form.» Vi har gode erfaringer med å tilby fagområdet til en kommunal barnehageeier.

Ønsket var å fremme barns matematiske forståelse og nysgjerrighet. Kompetanseløftet gikk over to år.

Det første året var det fokus kun på matematikk. Det andre året ble fagene pedagogikk, musikk og kunst og håndverk trukket inn. Fagene skulle ha fokus på sine fag i lys av matematikk og skulle få fram hvordan fremme matematisk forståelse, interesse og nysgjerrighet. 

Hvilke fag som skulle trekkes inn det andre året ble bestemt gjennom en dialog mellom barnehageeier, faglærere ved DMMH og representanter fra FEI Oppdragsenheten.

Kompetanseløftet ble meget vellykket. Et utdrag tilbakemeldinger:

  • Utrolig konkret. Fikk kunnskap jeg kunne ta med meg rett inn i barnegruppa 
  • Det har vært en modningsprosess både for meg, og resten av personalgruppen 
  • Vi har fått mange tankevekkere på hvor mye antall, rom og form vi holder på med i det daglige
  • Engasjert foredragsholder. Beste opplegget jeg har vært med på!!!

For en annen oppdragsgiver kan annet fagområde fra Rammeplanen ligge som bunnplanke i et langsiktig kompetanseløft i barnehagen.