Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn

Innhold:

Foreldrene er barnehagens viktigste ressurs i arbeidet med å skape et inkluderende miljø i barnehagen. Derfor vil barnehagens arbeid med egne holdninger til foreldre utgjøre selve grunnlaget for alt samarbeid.

Dersom barnehagelæreren skal fungere som god støttespiller for ulike foreldre er det avgjørende å tilegne seg kompetanse på å møte forskjellighet. Blant annet kreves det sensitivitet, kommunikasjonsferdigheter, relasjonskompetanse, profesjonalitet og respekt for ulike foreldres og ulike kulturers verdisyn og oppdragelsespraksis.

Kurset vil belyse mål for foreldresamarbeidet, begrunne betydning av samarbeid i forhold til barns trivsel og utvikling, samt belyse noen av kompetansene som trengs for å kunne møte foreldre som likeverdige samarbeidspartnere.