Gå til innholdet
sonja-le-utsnitt

Forskningsdagene 2018 Kibsgaard

Foredraget handler om lek som ofte utfordrer oss voksne. Kanskje vil vi ikke engang tolke aktiviteten som lek?  
Lek for oss voksne er kanskje mest knyttet til det ordnede, fantasifulle, kreative og ikke minst det oversiktlige.  
 
Den ville leken preges av kaos, motstand, store kroppslige utslag, gjerne med høy lyd og hurtig tempo, dumdristighet og voldsomhet. Humor følger også i kjølvannet av denne leken.       
 
Kibsgaard vil si noe om hvordan en som voksen kan forstå og verdsette denne kaotiske, for oss uoversiktlige og noen ganger provoserende leken.