Facebook
Gå til innholdet
Lukk

"FoU i praksis  2021 er avlyst

Konferansen «Fou i praksis- 2021» er dessverre avlyst pga. coronasituasjonen.

 

Det vil imidlertid bli mulighet for å publiserer artikler som faller inn under tema -  profesjonsrettet og studentaktiv lærerutdanning, i tidsskriftet: Högre utbildning i 2021. Invitasjon og mer informasjon kommer senere.


Tidligere informasjon
DMMH,  Nord Universitet og NTNU har gleden av å inviterer til konferansen: 
FOU i praksis – Profesjonsrettet og studentaktiv lærerutdanning. 

Konferansens tema tas opp gjennom foredrag og presentasjon av forskning og utviklingsarbeider – kanskje ditt arbeid dersom du blir med! 

Nye frister for innsending av abstrakt og påmeldingsfrister blir annonsert i september 2020.


Innsending av bidrag

Målgruppe:
Ansatte og stipendiater i lærerutdanning ved nordiske høgskoler og universitet. Barnehagelærere og grunnskolelærer-, yrkesfaglærer-, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Mål for konferansen:
Konferansen tar sikte på å presentere aktuell forskning innen alle typer lærerutdanning. I år er det profesjonsforskning og fokus på en studentaktiv utdanning som vil være tema i plenumsforedragene.

Hovedforedrag:

17. februar:"Studentaktive læringsformer og kunnskapsintegrasjon i lærerutdanninger".
V/Hege Yvonne Hermansen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo 

18. februar: "Faglig integrasjon og profesjonell skjønnsutøvelse".
V/Anton Havnes, professor ved OsloMet 


Invitasjon til å sende inn sammendrag til bidrag på parallelle sesjoner:
Vi inviterer deg til å sende inn et sammendrag til konferansen. 
Bidraget skal være forskningsbasert og skal inneholde: Problemstilling/forskningsspørsmål, forankring i tidligere forskning og teori, resultater. Sammendraget skal ikke overstige 450 ord. 

Publisering i etterkant av konferansen: 
Det vil bli mulighet for å publiserer artikler i etterkant av konferansen i tidsskriftet: Högre utbildning i 2021. Mer informasjon kommer senere. 
 

 

 

 dmmh_logo_sort_1112-2     ntnu    nordlogono