Gå til innholdet

FOU i praksis 2018

DMMH, NTNU og Nord Universitet inviterer deg til den 13. FoU i praksis konferansen der lærerutdanningene, kunnskap og politikk blir satt på dagsorden.
Tradisjonen tro blir det plenumsforedrag som belyser temaet og muligheter for å presentere egen forskning som passer i den tematiske rammen i parallelle sesjoner. 

Deltakere vil bli invitert til å sende inn artikler basert på presentasjonene i etterkant av konferansen. De beste innsendte artiklene vil bli publisert som open access i et tidskrift på nivå 1. 

Mer informasjon, og call for papers med påmelding kommer på nyåret  – men sett av dato allerede nå. 
Oppdatert