Gå til innholdet

Kirsti Klette

Kirsti Klette er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. 
Hennes forskningsinteresser ligger i hovedsak innenfor temaene reformpolitikk, lærerarbeid og klasseroms-studier samt lærerutdanning.

Klette har gjennom flere arbeider analysert endringstrekk og endringsvilkår for lærernes klasseromsarbeid. Hun har ledet flere større nasjonale og nordiske forskningsprosjekter der hun har undersøkt endringer i lærernes klasseroms-praksis.

Hun er nyutnevnt senterleder for Nordic Center of Excellence in Education "Quality in Nordic Teaching" hvor de blant annet skal analysere klasseromsundervisning og lærerutdanning på tvers av de  nordiske land.

Klette har ledet det nylig avsluttede internasjonale forskningsprosjektet Coherence and Assignment Study in Teacher Education (CATE), som sammenlignet lærerutdanninger i Norge, Finland, USA, Chile og Cuba med mål om bl.a. å bidra til en dypere innsikt i hvordan programutforming og campus undervisning kan bidra til sterkere kobling mellom teori og praksis i lærerutdanninga.