Gå til innholdet

Mikael Alexandersson

Mikael Alexandersson er professor ved Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. 
Hans forskningsinteresser handler grunnleggende om hvordan utdanning organiseres og gjennomføres i skole og høyere utdanning.

Han har særlig vært opptatt av spørsmål knyttet til hvordan kunnskapsinnhold  konstrueres, tilbys, overføres og utvikles i ulike utdanningskontekster. Det har ført til forskningsprosjekter som har omhandlet utdanningspolitikk, skoleledelse, lærerprofesjonalisering og elevers læring.

Alexandersson er medlem av NOKUTs internasjonal rådgivende ekspertgruppe som skal bidra til å stimulere arbeidet med det faglige løftet av nye grunnskolelærerutdanninger på masternivå.

Han har videre vært leder for Norges Forskningsråds nylig avsluttede evaluering av norsk utdanningsforskning.