Gå til innholdet

FOU i praksis 2018 - Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning

Konferansen arrangeres av NTNU, Nord Universitet og DMMH.

Målgruppe

Hovedmålgruppe for konferansen er tilsatte og stipendiater i lærerutdanningen ved nordiske høgskoler og universitet: Barnehagelærerutdanning, allmenn- grunnskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. 

Mål:
Konferansen FoU i praksis tar sikte på å presentere aktuell forskning innen alle typer lærerutdanning. I år er det norsk lærerutdanningspolitikk og ny forskning innen utdanningen som har hovedfokus i plenumsforedragene.

Dato: 24. og 25. oktober 2018.

Keynotespeakers:
Professor Mikael Alexandersson, Göteborgs Universitet
Professor Kirsti Klette, Uio

Frister:
Påmelding med innsending av abstract: 22. mai
Påmelding uten innsending av abstract: 28. august
Frist for innsending av artikler: 15. januar 2019

Forskningsbidrag til FOU i praksis
FOU i praksis tar sikte på å presentere aktuell forskning innen alle typer lærerutdanning.

Du inviteres med dette til å delta på konferansen, og til å melde på konferansebidrag i form av paperpresentasjon eller symposium.

Lengden på presentasjonene er ca. 20 minutter fremlegg og 10 minutter diskusjon. Man kan delta med paper in progress. Presentasjonene bør være kommet så langt at man kan presentere teori og analyse.

Symposium

Alle bidragene til et symposium må sendes inn og godkjennes individuelt. Det bør brukes samme tittel eller skrives eksplisitt i sammendraget som sendes inn at det er en del av et symposium. Deltakerne må presentere egen forskning eller utviklingsarbeid.

Du må skrive et sammendrag av presentasjonen på ca. 450 ord. Det blir sendt ut svar på om sammendraget er plukket ut innen 1. september. Dere som har sendt inn abstract må huske å melde dere på konferansen i tillegg.

Publisering av artikler
I etterkant av konferansen er deltakerne invitert til å sende inn artikler for publisering i tidsskriftet "FoU i praksis".

Tidsskriftet er et open access tidsskrift med en publiseringsavgift på kr 6000,- per artikkel. Arrangørene kan etter søknad dekke avgiften for inntil 6 artikler. 

Mellom 15 – 20 av de beste artiklene plukkes ut av redaksjonskomiteen og fagfellevurderes. Artikler fra konferansen vil bli publisert i et spesialnummer i slutten av 2019. Oppdatert