Gå til innholdet

FoU i praksis 2018 - Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning

Konferansen arrangeres av NTNU, Nord Universitet og DMMH.

Målgruppe

Hovedmålgruppe for konferansen er tilsatte og stipendiater i lærerutdanningen ved nordiske høgskoler og universitet: Barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. 

Mål for konferansen:

Konferansen FoU i praksis tar sikte på å presentere aktuell forskning innen alle typer lærerutdanning. I år er det norsk lærerutdanningspolitikk og ny forskning innen utdanningen som har hovedfokus i plenumsforedragene.

Keynotespeakers:

Professor Mikael Alexandersson, Göteborgs Universitet
Professor Kirsti Klette, Universitetet i Oslo

Frister:

(NB - Ny frist) Frist for innsending av abstract: 1. juni 
Påmelding til konferansen:  28. august
Frist for innsending av artikler: 15. januar 2019

Forskningsbidrag til FOU i praksis:

FOU i praksis tar sikte på å presentere aktuell forskning innen alle typer lærerutdanning.

Du inviteres med dette til å delta på konferansen, og til å melde på konferansebidrag i form av paperpresentasjon eller symposium.

Lengden på presentasjonene er ca. 20 minutter fremlegg og 10 minutter diskusjon. Man kan delta med paper in progress. Presentasjonene bør være kommet så langt at man kan presentere teori og analyse.

Publisering av artikler:

I etterkant av konferansen er deltakerne invitert til å sende inn artikler for publisering i tidsskriftet "FoU i praksis".

Tidsskriftet er et open access tidsskrift med en publiseringsavgift på kr 6000,- per artikkel. Arrangørene kan etter søknad dekke avgiften for inntil 6 artikler. 

Mellom 15 – 20 av de beste artiklene plukkes ut av redaksjonskomiteen og fagfellevurderes. Artikler fra konferansen vil bli publisert i et spesialnummer i slutten av 2019. Oppdatert