Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Grunnlaget for barns utvikling - ny kunnskap om barn

Bevisstgjøre barnehagepersonalet om nyere forståelse for barns utvikling og læring og betydning for egen praksis.
  • Hva bidrar til barnets utvikling og læring?
  • Hvilken rolle spiller leken i barnets liv?
  • I hvilken grad kan arvelige faktorer forklare hvorfor barnet utvikler seg som det gjør og i hvilken grad er det miljøfaktorer og voksnes aktive tilrettelegging som får betydning?
  • Hvordan kan voksne bidra til å gi barnet best mulig betingelser for utvikling og læring? 

Samtidig med at samfunnet endrer seg, vil også vilkårene for barns utvikling endres og ny kunnskap utvikles. I kurset vil jeg redegjøre for endring i vår forståelse av barns utvikling og læring.