Facebook
Gå til innholdet
Lukk

HEI DU! Barnehagen er for oss. Barnehagen sett med barns blikk

NB: Konferansen som skulle vært i juni er utsatt til november. 

Årets barnehagekonferanse vil ha fokus på barns perspektiv og rettigheter i arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø.

Målgruppe

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning inviterer ansatte i barnehager, PPT, kommuner, statsforvaltere og høgskoler/universitet til nasjonal konferanse.


Innhold

De nye endringene i Barnehageloven fremhever personalets ansvar og plikter i arbeidet for å sikre barn et godt psykososialt miljø, hvor barns rett til å ta del i og medvirke i felleskapet fremheves som grunnleggende. En endring som innebærer en anerkjennelse av barn som medborgere og lekens betydning i deres livsverden. Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer ikke bare fravær av krenkelser, men at barnet selv opplever seg inkludert og at det å gå i barnehagen er en positiv opplevelse.

Dette krever at vi lytter til barn og gir rom for at deres perspektiver på barnehagen tas med.

Hvordan kan vi skape arenaer for at barn får uttrykke seg, og hvordan fremme et inkluderende miljø, med plass for alle barn og deres interesser?

På konferansen vil fagfolk belyse temaet fra ulike perspektiver, og barns stemme vil være gjennomgående.

Konferansen er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Trondheim kommune, Malvik kommune, Utdanningsforbundet og DMMH.