Gå til innholdet

Hvordan skape kultur for lesing i barnehagen?

Mål:
Dette kurset vil gi innsikt i hvordan personalet kan gjøre bøker og høytlesning til en del av det daglige arbeidet i barnehagen, og gjøre barna glade i bøker. Vi vil belyse hva bøkene og personalet kan bidra med for å skape en lesende barnehage.

Innhold:

Barnehager som skaper en god kultur for barnelitteratur og høytlesning, bidrar positivt til barns danning og språkutvikling.

Foreleserne vil ta utgangspunkt i barnehagens egen praksis og tanker omkring bøker og litteratur, og gi ideer og innspill til hvordan man kan tilby et variert utvalg av bøker i barnehagen for alle barn. De vil også belyse hvordan det kan arbeides for å utvikle gode steder, rutiner og situasjoner for høytlesning, med vekt på barnas opplevelse, deltakelse og samtaler om litteratur. 


 
Oppdatert