Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Inkluderende spesialpedagogikk i barnehagen – 
muligheter og utfordringer i endringstider

Målet om en inkluderende pedagogikk i barnehagen og endringer av det spesialpedagogiske feltet krever nytenkning, omstilling og samarbeid. 

Målgruppe

Ledere og de som jobber med spesialpedagogikk i barnehagen.

Tema:

17. november: Endringer 
18. November: Samarbeid

Aktuelle perspektiv, praktiske muligheter og utfordringer presenteres i ulike innlegg. 

Blant bidragsytere er Lars Qvortrup, Thomas Nordahl og Ingrid Lund.