Gå til innholdet

Invitasjon til å sende inn bidrag

Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk

Sted: Dronning Mauds Minne Høgskolen for barnehagelærerutdanning (DMMH), Trondheim
Dato: 23.-24. mai 2018


Rom for læring? - Hvordan skape muligheter for læring i universitets- og høgskolelærerutdanninger?

Invitasjon til bidrag:
På vegne av Norsk nettverk i universitets- og høgskolepedagogikk, inviterer Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i samarbeid med NTNU til bidrag til Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk. Tema for konferansen er Rom for læring, og målgruppen for konferansen er ansatte som underviser i universitets- og høgskolesektoren.

Konferansen åpner opp for ulike tilnærminger til hvordan man skaper rom for læring – alt fra den fysiske utformingen av læringsarealer, program- og emnedesign til digitale samhandlingsarenaer.

Vi inviterer til bidrag til parallellsesjoner i et bredt spekter av formater, men alle formater har som krav at bidragsyterne redegjør for sin tilnærming til rom for læring, og hvordan det legges til rette for aktiv deltakelse fra konferansedeltakerne.

Bidragene skal ha et omfang på ca. 600 ord. 

Ved innsending av bidrag skal du kunne svare på følgende spørsmål:

 • Hva er tittelen på bidraget?
 • Hva er tema, hvilken problemstilling belyser det?
 • Hvilken fortolkning av rom for læring ligger til grunn?
 • Hva er målet, hva skal deltakerne sitte igjen med?
 • Hvilket format ser du for deg (f.eks. presentasjon, poster, pecha kucha, rundbordsdiskusjon, paneldebatt etc)?
 • Hvilken form for deltakeraktivitet legger bidraget ditt opp til?
 • Nevn 3-6 stikkord som kjennetegner bidraget ditt.

  Vi tar imot bidrag frem til 01. februar 2018. Alle bidrag vil bli vurdert av fagfeller, og endelig program vil fastsettes etter at bidragene har blitt valgt.

  Bidragsyterne vil få tilbakemelding innen 01.mars.