Gå til innholdet

Konferanser og seminar

DMMH arrangerer regionale og nasjonale konferanser og seminar. 

Det faglige innholdet på konferansene/seminarene vil avspeile aktuelle tema innen barnehagefeltet. Annet hvert år (oddetall) arrangeres en nasjonal barnehagekonferanse i Trondheim.

I tillegg tilbyr vi konferanser og seminar for ansatte i skole skolefritidsordning (SFO), universitet og høgskole.