Gå til innholdet

Kunnskap om barns utvikling av tallforståelse

Mål:
Barns begynnende tallforståelse er en viktig del av den helhetlige matematiske forståelsen. Voksne må følge opp utviklingen ved å fange opp barnas interesser og støtte opp om dem og gi nye kreative innspill og tilbakemeldinger på barns ytringer og utprøvinger innen tallforståelsen. 

De voksne bør ha en god forståelse av barns tallutvikling, og innsikt i viktigheten av en tidlig start og en helhetlig utvikling innen matematikk. 

Deltakerne på kurset får et innblikk i barns utvikling av tallforståelse som en helhet, samt en bedre innsikt i barns tallutvikling og betydningen av en helhetlig kompetanse både hos barn og voksne. 

Mål for kurset er å erfare hvilke muligheter voksne har for å tilrettelegge for en lekende tallforståelse gjennom bruk av lek og aktiviteter.
 


  • Begrepsutvikling knyttet opp mot tallforståelse
  • Barns utvikling av tallforståelse
  • Hva er tall og mengde?
  • Telling
  • Tallsystem og gruppering
  • Praktiske opplegg knyttet opp mot tallforståelse
 
Oppdatert