Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Lek og fortelling som inngang til flerkulturelt arbeid

Innhold:

Barn dannes inn i et samfunn preget av etnisk og kulturell variasjon. De skal utvikle evne til å forholde seg til og bidra til dette mangfoldet på en konstruktiv og inkluderende måte. 

Barnehagen er en svært viktig kulturarena hvor barn og voksne i fellesskap og ut fra sine ulike forutsetninger kan utforske begreper som danner grunnlag for hvordan vi forstår verden. I fortellinger fra ulike kulturer presenteres vi for forskjellige verdensbilder, og i praktisk arbeid med fortelling kan en felles referanseramme på tvers av kulturer skapes. Å forstå sin egen identitet og kultur i møtet med det flerkulturelle samfunnet er en forutsetning for inkludering og toleranse. 

Foreleser vil fokusere på to tema som omhandler fortellerteknikk og fortelling i et flerkulturelt perspektiv.

 

  • Fortellerteknikk
    Det blir lagt vekt på dramafaglige innganger og teknikker i arbeid med fortelling. Deltakerne vil få mulighet til å utvikle sin kropp- og stemmebruk og hvordan de kan kommunisere med et publikum/ barnegruppe.
  • Fortelling i et flerkulturelt perspektiv
    Det blir lagt vekt på arbeid med fortellinger og identitet, i form av fortellinger som representerer kulturarven i ulike verdensdeler. Videre vil det jobbes med fortelling og improvisasjon, hvor språkutvikling og lek med språk vil være en del av tematikken. Deltakerne vil få kunnskap om fortellingens betydning i en flerkulturell kontekst, i arbeidet med barn.

Relevante metoder: dramaforløp, lekverden, ‘word-and-action’, improvisasjon, fortellerteater og fabelfaktisk metode.