Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Danning og læring

Innhold:

I følge barnehagelovens formålsparagraf skal barnehagen i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Kurset handler om hvordan barns undring og fortolkning er sentrale anliggender i denne forbindelse.

Å fremme barns danning og læring i barnehagen handler blant annet om voksnes sensitivitet for og anerkjennelse av barns mange undringsspråk og måter å tolke omverdenen på; verbalt språk, estetisk språk, lekende språk og kroppslig språk.

Kurset har utgangspunkt i et doktorgradsarbeid om barns undring og fortolkning.