Gå til innholdet

Danning og læring

Målgruppe

Å bevisstgjøre barnehageansatte på barns undring og filosofering og den rolle disse fenomenene spiller i barns dannings- og læringsprosesser. 

I følge barnehagelovens formålsparagraf skal barnehagen i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.  

Dette kurset omhandler hvordan barns undring og fortolkning er sentrale anliggender i denne forbindelse.

Å fremme barns danning og læring i barnehagen handler blant annet om voksnes sensitivitet for og anerkjennelse av barns mange undringsspråk og måter å tolke omverdenen på; verbalt språk, estetisk språk, lekende språk og kroppslig språk.

Kurset har utgangspunkt i et doktorgradsarbeid om barns undring og fortolkning.
Oppdatert