Gå til innholdet

Mitt skattkammer. Ledelse og personlig utvikling.

Målgruppe: Pedagogiske ledere og styrere

Seminaret tar utgangspunkt i de økende interne og eksterne krav og forventninger til lederrollen, med fokus på utvikling av den enkeltes personlige kompetanse.

For å kunne lede andre må man kunne lede seg selv. Selvledelse bygger på menneskesynet om at det enkelte mennesket i stor grad har innflytelse på sin egen utvikling og fremtid, og er i stand til å påvirke sine omgivelser og vilkår.

Deltakerne får mulighet til å finne sin egen utviklingsvei, og legge grunnlaget for å ta klare valg og bevisste prioriteringer, både personlig og profesjonelt.

En viktig forutsetning for å være en god leder, er å kjenne seg selv, bli tydelig på sine sterke sider og forbedringsområder og utvikle seg til den man er - være autentisk som leder. Arbeid med egen biografi vil derfor stå sentralt.
Oppdatert