Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Musisk samspill med de minste i barnehagen

Innhold:

Deltakerne vil få arbeide med lek og improvisasjon gjennom rytme, gjentakelser, bevegelser, speiling, lytting, affektiv inntoning, sang, musikk, dramatisering og oppmerksomt nærvær. 

Både teoretisk og praktisk undervisning vil gi nyttige innspill til det daglige arbeidet og samspillet med de yngste barna i barnehagen.