Gå til innholdet

Musisk samspill med de minste i barnehagen

Mål:
Gi inspirasjon og kunnskap om de minste barnas forhold til de musiske utrykksformene vi kan finne i kunstfagene og styrke det kunstfaglige innholdet i barnehagenes småbarnsavdelinger.

Innhold:

Deltakerne vil få arbeide med lek og improvisasjon gjennom rytme, gjentakelser, bevegelser, speiling, lytting, affektiv inntoning, sang, musikk, dramatisering og oppmerksomt nærvær. 

Både teoretisk og praktisk undervisning vil gi nyttige innspill til det daglige arbeidet og samspillet med de yngste barna i barnehagen.
Oppdatert