Gå til innholdet

Når fortellinger blir levende

Ledelse og gjennomføring av dramapedagogisk arbeid sammen med barn

Målgruppe

Fagarbeidere, assistenter og andre interesserte (maks 45 deltakere.)

Innhold

I kapittel 9 i «Rammeplan for barnehagen», utfordres ansatte til å legge til rette for og støtte barn i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Personalet skal bidra til at barna skal gjøre dette sammen og få felles opplevelser.

Hvordan kan du gjøre en fortelling levende i barnehagen?

Målet med fagdagen er å gi deltagerne praktisk erfaring med aktiviteter i drama som de kan anvende i samspill med barn. Foreleserne vil gi deltakerne et innblikk i hvordan de kan lede og gjennomføre et dramapedagogisk arbeid i barnehagen.

Fagdagen vil starte med en felles innføring i dramapedagogisk arbeid. Videre deles dagen inn i to parallelle kurs. Dagen avsluttes med en felles oppsummering.

På kurs 1 blir det mulighet til å eksperimentere og leke med digitale muligheter i dramapedagogisk arbeid.

Kurs 2 gir deltakerne en mulighet til å utforske voksen-rollen og ledelse gjennom dramatisk lek. Deltakerne får mulighet til å arbeide praktisk med drama som metode, som videre kan overføres til arbeidet med barn i barnehagen. Dette blir en dag med mulighet til å «kaste» seg inn i fantasien og prøve ut ulike metoder innen drama.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og tilstrekkelig antall påmeldte.