Gå til innholdet

EN GOD START - Laget rundt barn i barnehagen
Nasjonal barnehagekonferanse

Årets barnehagekonferanse har fokus på hva som trengs for å bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, og den viktige rollen personalet har for kvaliteten på barns hverdag.

Målgruppe

Ansatte i barnehager, PPT, kommuner, fylkesmenn og høgskoler/universitet.

Revidert rammeplan 2017 fremhever ansvaret og de viktige rollene som laget rundt barn har. Barnehageeiere, og alle som jobber i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle mål og krav i ramme planen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse. 

Hvordan kan personalet som et lag støtte barn, skape trygghet og gi utfordringer ut fra det enkelte barns forutsetninger? Hvordan kan vi møte barns ulike uttrykksmåter og bygge et godt inkluderende miljø?

Fra august 2018 ble en skjerpet pedagognorm gjeldende, og fra august 2019 skal gjeldende bemanningsnorm innfris. På hvilken måte påvirker dette kvaliteten i barnehagene? Hva blir barnehagelærerens oppgave og plass i barnehagen? Hvilken betydning får det for kvaliteten at flere barnehagelærere har en mastergrad?

På konferansen vil kjente fagfolk belyse temaet på ulike måter, både fra barns perspektiv og fra hvordan laget rundt barn i barnehagen samarbeider til beste for alle barn.

Samarbeidspartnere:

DMMH 
Fylkesmannen i Trøndelag
Trondheim kommune
Malvik kommune
Utdanningsforbundet

Utstillere

Priser for stand:
Kr 6 000 for 2 dager
Kr 4 000 for 1 dager

Prisen inkluderer bord til stand, dagpakke på konferansen inkl. lunsj for 1 person pr. stand. Eventuell overnatting og middag kommer i tillegg.

For spørsmål/påmelding til stand kontakt fei@dmmh.no