Facebook
Gå til innholdet
Lukk

BEDRE OG BEDRE SAMMEN
- Kvalitet og ledelse for en enda bedre barnehage for alle

Nasjonal barnehagekonferanse:

DMMH inviterer ansatte i barnehager, PPT, kommuner, Statsforvaltere og høgskoler/universitet til nasjonal konferanse .


Årets barnehagekonferanse har fokus på kvalitet og ledelse i barnehagen

Debatten om, og forskningen på kvalitet i barnehagen har preget sektoren i flere år. I nasjonal barnehagestrategi mot 2030 «Barnehagen for en ny tid» står det blant annet; "Bedre kvalitet i barnehagen vil bidra til å gi barna gode barnehagedager og bedre forutsetninger senere i livet, og er dermed en god investering for fremtiden". Økt kompetanse hos de ansatte, god ledelse og tilstrekkelig bemanning er med på å heve kvaliteten til barna.  

Deltakerne vil få presentert ulike perspektiver på ledelse av barnehagen. Sentrale aktørers roller og ansvar for kvalitet i barnehagen løftes frem. Det vil bli vektlagt en helhetlig tilnærming med et vidt faglig fokus, fra styringsnivå til hvordan det konkret arbeides med ledelse og kvalitet i barnehagen. I løpet av konferanse blir problemstillinger presentert som grunnlag for diskusjon i grupper.  
 
Konferansen er aktuell for alle aktører innenfor barnehagesektoren som er opptatt av å utvikle god kvalitet til det beste for barn.

Program

Onsdag  

31. mai

10.00   Velkommen
Else Berit Skagen, rektor DMMH
10.20 Åpningsforedrag
Statssekretær Kjetil Vevle , Kunnskapsdepartementet
10.50
Roller, ansvar og myten om barnehagens flate struktur
– handlingsrommet som ikke brukes

Anne Kirsti Welde, avdelingsleder forvaltning og barnehagemyndighet, Trondheim kommune
Audun Forr, enhetsleder Melhus kommune
11.30
Pause
11.50
Roller, ansvar og myten om barnehagens flate struktur... fortsetter
13.00
Lunsj
14.15   Kvalitet i barnehagen - hvem bestemmer hva det betyr?
Hege Valås, 2. nestleder Utdanningsforbundet
15.00
Pause
15.20 Det kan alltid bli verre!
John Hammersmark, tidligere oberstløytnant i forsvaret og kjent fra Kompani Lauritzen.
16.30 Avslutning 
19.30 Velkommen til konferansemiddag 
   

Torsdag

1. juni

9.00
Hvordan påvirker kultur læring og innovasjon?
Tore Hillestad, direktør Norges Handelshøyskole
10.30 Pause
10.45  Hvordan få med hele laget?
Styrers arbeid med å lede utviklingsarbeid

Hege Bergo, styrer Akrobaten barnehage, Indre Fosen kommune
11.30
Lunsj 
12.45 Hva skal vi med barnehagelærere?
Refleksjoner rundt kunnskap, kompleksitet og profesjonelt skjønn

Tormod Murud-Riser, høgskolelektor DMMH
13.45 Pause
14.00 Barnehagen som en «belærende» organisasjon - kommunikasjon og mulighet for deltakelse
Ingunn Elder og Paal Eckhoff Salvesen, høgskolelektorer, DMMH
15.25 Avslutning


Konferansen er i samarbeid mellom Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Utdanningsforbundet og DMMH


Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte og endringer i programmet. Påmeldingen er bindende