Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Jubileumskonferansen Livslang leking

Med et blikk på både barn og ansatte i barnehagen vil vi løfte frem forholdet mellom leken og mennesket. Med begrepet Livslang lek ønsker vi å skape koblinger mellom det lekende og det levende, mellom lekenhet og opplevelse av mening.

Målgruppe

Ansatte i barnehager, PPT, kommuner, fylkesmenn og høgskoler/universitet.

Når vi ser barn i ivrig lek kan man få inntrykk av at leken kommer lekende lett. Det er kanskje lett å ta lett på leken? Samtidig vet vi at leken er sårbar, den kan være vanskelig og vond. Å være ansatt i barnehagen innebærer å forholde seg aktivt til barns lek. På mange måter fordrer dette arbeidet blant annet at vi er i kontakt med vår egen lekenhet. På denne konferansen vil våre bidragsytere på ulike måter synliggjøre at kunnskap om leken, det lekende og ikke minst vår egen lekenhet har betydning for hvilke vilkår og muligheter for lek barna møter i barnehagen. 

Vi feirer i år DMMHs 75-årsjubileum, 75 år viet til å utdanne barnehagelærere med høy barnehagefaglig kompetanse til beste for barn. Innsikt og forståelse for barnehagelivets utallige fenomener er av stor betydning for utvikling av barnehager som kan bidra til å gi barn en god start på livet. Ikke minst kunnskap og kunnskapsutvikling knyttet til leken.