Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Observasjon av barn i barnehagen

Kurset er et spesialkurs for assistenter og fagarbeidere som jobber i barnehagen.
Gjennom forelesninger, gruppearbeid, og diskusjoner tar foreleser opp tema som:
  • Observasjonens betydning i barnehagehverdagen 
  • Metodekunnskap/metodeforståelse knyttet til observasjon som arbeidsmåte 
  • Kartleggingens plass i barnehagens observasjonsarbeid
  • Observasjon og dokumentasjon