Gå til innholdet

Praksisfortellinger i barnehagen

Mål:
Øke personalets kunnskap og bevissthet rundt en vurderingsform som kan gi økt kompetanse både knyttet til refleksjonsprosesser i barnehagens hverdagsliv, fortolkninger knyttet til dialogseminar, skriveprosesser og å bygge langsiktig trygghet i ei personalgruppe.

  • Hva er praksisfortellinger?  
  • Hvordan komme i gang med muntlige og skriftlige fortellinger? 
  • Hvordan tenke langsiktig i bygging av en lærende og reflekterende kultur? 

Vi vil ta med aktørene på enkle øvelser.

 
Oppdatert