Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Se - æ klare det. Barnehagens betydning for barns positive selvoppfatning

”Barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd” (Rammeplan for barnehagen, 2011, s.23). 

Foreleser retter søkelyset på hvordan ansatte i barnehagen kan støtte og stimulere til en positiv selvoppfatning hos barn. For å kunne møte utfordringer trenger barnet en viss grad av selvtilstrekkelighet. Med utgangspunkt i nyere utviklingspsykologi innen barns utvikling, kan ansatte legge til rette for at barn opparbeider denne følelsen av å kunne mestre en utfordring eller ta i bruk sine iboende ressurser for å løse utfordringer de møter på.

Kurset legger vekt på praksisfortellinger og eksempler som utgangspunkt for refleksjoner i gruppen.