Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Se meg - Hvordan klarer vi å møte enkeltbarnet slik vi ønsker i barnehagens travle hverdag?

Voksnes nærvær i møte med barn har stor betydning for barns trivsel og selvutvikling.

I en mangfoldig barnehagehverdag kan mange oppleve det vanskelig å få tid til å se alle barna i gruppa. Barnegruppene er ofte store, og arbeidsoppgavene er mange.  

Mål for kurset er å styrke personalets sensitivitet og bevissthet over betydningen av egen rolle i samspill med barn.

  • Hva er en sensitiv voksen?
  • Hvorfor er voksnes bevissthet og sensitivitet viktig for å få et godt samspill med barn?

Hvordan kan man i barnehagen jobbe for å utvikle en bevissthet på betydningen av den voksnes ansvar i relasjon med barn?

Voksnes relasjonskompetanse utvikles og styrkes gjennom kontinuerlige prosesser i barnehagen. Dette kurset kan være en inspirasjon for barnehager som står i den mangfoldige barnehagehverdagen. 

Kurset kan være en oppstart eller et innspill i et pågående bevisstgjøringsarbeid.

Det inneholder både forelesning, diskusjoner og praktiske øvelser.